Sobota, 1 października 2022

imieniny: Danuty, Remigiusza, Romana

RSS

Pierwsza kasa na sport w Rybniku

22.01.2016 15:29 | 1 komentarz | pm

Na razie Miasto rozdzieliło 720 tys. zł.

Pierwsza kasa na sport w Rybniku
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Miasto Rybnik dokonało wstępnego podziału środków na realizację zadań publicznych. Wśród nich znalazło się wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz realizację zadań z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne wpłynęło łącznie 60 ofert na kwotę: 2.724.801,30 zł. Miasto do rozdania miało 720 tys. zł.

Więcej, bo 5 mln 100 tys. zł przeznaczonych jest na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Tutaj wpłynęło 37 ofert na łączną kwotę: 9.416.104,55 zł. W tym obszarze, zgodnie z treścią konkursu rozpoczęto negocjacje, w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadań oraz ustalenia wysokości dotacji niezbędnej do ich realizacji. Ich wyniki mamy poznać 28 stycznia.

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

1. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy Rybnik.

Rybnicka drużyna ratownictwa sportowego – 15 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Sportowe - Grupa Kolarska "Viktoria" Rybnik.

Szkolenie, udział adeptów szkółki kolarskiej i zawodników grupy kolarskiej „VIKTORIA” Rybnik w treningach oraz zawodach kolarskich – 22 525,00 zł

3. Miejski Klub Szachowy

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej: szachy – 50 000,00 zł

4. Klub Piłkarski "Kamień"

Zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach piłki nożnej –10 000,00 zł

5. Integracyjny Klub Sportowy "Bushido"

Szermierka sposobem na wolny czas – 40 000,00 zł

6. Klub Sportowy "Ryfama"

RYBNICKI BIATHLON 2016 – 15 000,00 zł

7. Bractwo Kurkowe Miasta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: szkolenie sportowe, w tym prowadzenie zajęć treningowych, organizacja lub udział w zawodach sportowych oraz obozach sportowych – 15 000,00 zł

8. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne

Szkolenie sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną – 14 000,00 zł

9. KLUB SPORTOWY RYBNIK THUNDERS

Szerzenie idei sportu dla każdego poprzez grę w drużynie Rybnik Thunders – 30 000,00 zł

10. Miejskie Towarzystwo Piłki Nożnej

"Kiedy piłka w grze, wszystko jest możliwe (K. Górski)" – 250 000,00 zł

11. Towarzystwo Sportowe "Kuźnia"

Regaty Żeglarskie Pucharu Polski "Rybnickie Regaty Żeglarskie" – 8 590,00 zł

12. Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy

RMKS 2016 – cykliczne imprezy sportowe – 32 000,00 zł

13. Klub Sportowy "Yacht Club Rybnik"

Pilotażowy program edukacji żeglarskiej – 27 000,00 zł

14. Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW

Piłkarski przedszkole – 20 000,00 zł

15. Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu

Międzynarodowy turniej młodzików i kadetów w baseballu z okazji 20-lecia GOZBall. 2. Finały Mistrzostw Polski kadetów w baseballu – 20 000,00 zł

16. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi

Harcerski program żeglarskiej akademii rozwoju – 30 000,00 zł

17. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie

XXIV Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych – 10 125,00 zł

18. Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Ślady"

Rybnik Narciarski biwak zimowy – 10 760,00 zł

19. Fundacja ,,Byle do Wiosny''

Rybnik Aktywny Senior – 30 000,00 zł

20. Aeroklub Rybnickiego Okręgu Węglowego

Piknik Lotniczy Dni Aeroklubu 2016 - impreza sportoworekreacyjna dla mieszkańców – 33 000,00 zł

21. Fundacja EDF Polska

9. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour de Rybnik – 22 000,00 zł

22. Towarzystwo Sportowe "VOLLEY" Rybnik

Finały XVII Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej ATLAS TOURS – 15 000,00 zł