Sobota, 15 czerwca 2024

imieniny: Jolanty, Wita, Wioli

RSS

Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , w skrócie określane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Rozporządzenie to ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jego przepisy znajdują zastosowanie w ochronie danych osobowych osób fizycznych, których dane są przetwarzane m.in. przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

W Wydawnictwie Nowiny Sp. z o.o. (dalej: Wydawnictwo) chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszych serwisow serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie przez użytkownika formularza kontaktowego, zapisu na newsletter lub na inną dowolną wysyłkę elektroniczną, oznacza przekazanie danych osobowych Wydawnictwu, który jest ich administratorem – w tym również informacji o: urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu lub stronach WWW uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego formularza.

Wysyłając formularz, użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych w celu marketingu produktów lub usług lub w celach określonych w zgodach wyrażonych przez użytkownika.

Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest właściciel serwisów informacyjnych - Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Kościuszki 32a.

Możesz skontaktować się z nami:

 • pocztą tradycyjną pod adresem: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o., ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz,
 • pocztą elektroniczną pod adresem: rodo@nowiny.pl

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z usług naszego wydawnictwa. Do danych tych zaliczamy dane identyfikujące osobę, dane na temat Twoich zainteresowań i potrzeb, dane adresowe i teleadresowe, dane dotyczące Twojej lokalizacji, dane o oprogramowaniu i urządzeniach, na których korzystasz z naszych serwisów.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

 • Do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wydawnictwa:

◦ marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych,

◦ wewnętrznych celów administracyjnych, w tym przygotowywania statystyk i raportów na własne potrzeby,

◦ rozpatrywania reklamacji oraz ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych - na przykład do marketingu produktów i usług podmiotów trzecich - w celu przekazania danych do podmiotów trzecich.
 • Do wypełniania obowiązków prawnych.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

 • Do czasu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania, które wynikają z przepisów prawa,
 • Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów,
 • Do momentu wycofania zgody,
 • Do momentu przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 • Podmiotom, które przetwarzają dane na zlecenie Wydawnictwa,
 • Partnerom, na przekazanie którym wyraziłeś zgodę,
 • Sądom i organom ścigania na wyraźne, uzasadnione konkretnymi przepisami wezwanie,
 • Podmiotom z grupy przedsiębiorstw, której częścią jest Wydawnictwo.

Lista naszych partnerów, którym przekazujemy Twoje dane:

 • MailerLite Limited przetwarzający Twoje dane w celu realizacji wysyłek e-mailowych i zarządzania Twoimi preferencjami otrzymywania e-maili.

Dlaczego profilujemy?

Tworzymy Twój profil w oparciu o dane dostarczone przez Ciebie oraz dane pozyskane na podstawie Twoich zachowań. Profilujemy, by realizować nasz prawnie uzasadniony interes:

 • dopasowujemy komunikację i reklamy do Twoich preferencji,
 • przeprowadzamy segmentację grup klientów,
 • prowadzimy marketing bezpośredni produktów i usług.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdybyś chciał skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o., ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz,
 • pocztą elektroniczną na adres: rodo@nowiny.pl

Naszą Politykę Cookies znajdziesz na stronie www.nowiny.pl/cookies