Niedziela, 26 marca 2023

imieniny: Emanuela, Larysy, Teodora

RSS

Polityka redakcyjna

Czym jest Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o.?

Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Aktualnie jest wydawcą:

 • portalu regionalnego Nowiny.pl (zasięg – Subregion Zachodni Województwa Śląskiego)
 • portalu jastrzebieonline.pl
 • serwisu poświęconego pracy (www.praca.nowiny.pl)
 • serwisu dedykowanego uczniom szkół branżowych i techników (www.inspiraton.nowiny.pl)
 • tygodnika Nowiny Raciborskie
 • tygodnika Nowiny Wodzisławskie
 • bezpłatnego miesięcznika Nowiny Jastrzębskie
 • bezpłatnego miesięcznika Nowiny Żorskie
 • bezpłatnego miesięcznika Magazyn Rybnicki

Wydaje także książki poświęcone edukacji lokalnej i regionalnej. Od wielu lat konsekwentnie rozwija działania wynikające z przekonania o społecznej odpowiedzialności mediów, w tym szczególnie inicjatywy ukierunkowane na:

 • wspieranie szkolnictwa zawodowego i regionalnego rynku pracy (m.in. projekty „InspiratON – Czas na Zawodowców”, „praca.nowiny.pl”),
 • promowanie lokalnej tożsamości, patriotyzmu oraz Śląska jako dobrego miejsca dla życia (m.in. projekty „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „100 Autorytetów na 100-lecie Niepodległości”),
 • promocję zrównoważonego rozwoju Śląska i postaw ekologicznych (m.in. projekt „Eko-Nowiny” realizowany we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach).

Misja

Misją Wydawnictwa Nowiny sp. z o.o. jest dawanie Ci szerszej perspektywy na sprawy lokalne, które mają bezpośredni wpływ na Twoje życie. Nie gonimy za sensacjami. Koncentrujemy się na jakości i wartościach dziennikarskich. Chcemy lepiej rozumieć rzeczywistość wokół nas i dzielić się tą wiedzą z Tobą. Robimy to poprzez tworzenie ciekawych, angażujących, rzetelnych treści opisujących naszą małą ojczyznę - Subregion Zachodni województwa śląskiego. Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu kontekstu – politycznego, społecznego, kulturowego dla informacji, które przekazujemy, aby dać Ci wiedzę i pomóc zrozumieć opisywane zagadnienia.

Wybór treści

 • Nasi dziennikarze oraz autorzy przed stworzeniem materiału muszą odpowiedzieć na pytania:
 • Jaką wartość dany artykuł czy historia daje mnie, Czytelniczce/Czytelnikowi, redakcji?
 • Czy jesteśmy w stanie dotrzeć na miejsce?
 • Czy możemy pogłębić temat, napisać więcej niż można obecnie znaleźć w dostępnych źródłach?
 • Jaki szerszy problem pokazujemy?
 • Czy możemy pogłębić historię o dodatkowy kontekst?
 • Jakie materiały audiowizualne możemy dodać?
 • Jacy bohaterowie będą częścią historii?

Źródła informacji

Publikujemy wszystkie źródła naszych informacji. Są one jawne i publiczne. Anonimowość stosujemy w przypadku, gdy poprosi o nią bohater naszego materiału, myśląc o swoim bezpieczeństwie. Wykorzystujemy wyłącznie źródła, które są kompletne, wiarygodnie i sprawdzone.

Prywatność

Szanujemy prywatność naszych bohaterów oraz informatorów. Jednocześnie uznajemy, że osoby prywatne mają do niej większe prawo niż urzędnicy publiczni, osoby pełniące ważną funkcję polityczną czy społeczną.

Reprezentacja

Współpracownicy wydawnictwa czy wykonujący dla nas zlecenie – czynią to w sposób jawny, w pełni identyfikują się z Wydawictwem Nowiny sp. z o.o. Zawsze ujawniamy się jako dziennikarze, reporterzy, fotografowie. Informujemy również rozmówców i bohaterów o celu naszej pracy.

Nieujawnienie nazwy oraz charakteru pracy mogłoby nastąpić tylko w sytuacji wyjątkowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez redaktora naczelnego.

Poprawność

Dbamy o staranny i poprawny język wypowiedzi. Błędy i pomyłki zawsze wymagają sprostowania. Za błąd, naruszenie wartości, etyki odpowiada zarówno autor, jaki i wydawca oraz dziennikarz.

Sceny śmierci, katastrof, konfliktów – pokazujemy bez epatowania i z oznaczeniem, że scena może być odebrana jako drastyczna.

Dziennikarz a konflikt

W relacjach z zamieszek, demonstracji przyjmujemy postawę neutralnego obserwatora. Nie oceniamy, ale pomagamy potrzebującym i rannym po obu stronach konfliktu.

Nie angażujemy się w działalność polityczną i partyjną. Nie łączymy pracy dziennikarskiej z funkcjami w administracji publicznej i w partiach politycznych.

Oznaczenia materiałów

Materiały redakcyjne są zawsze oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.