Sobota, 15 czerwca 2024

imieniny: Jolanty, Wita, Wioli

RSS

Polityka redakcyjna

Czym jest Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o.?

Wydawnictwo Nowiny sp. z o.o. istnieje od 1991 roku. Aktualnie jest wydawcą:

 • portalu regionalnego Nowiny.pl (zasięg – Subregion Zachodni Województwa Śląskiego)
 • portalu jastrzebieonline.pl
 • portalu ezory.pl
 • serwisu poświęconego pracy (www.praca.nowiny.pl)
 • serwisu dedykowanego uczniom szkół branżowych i techników (www.inspiraton.nowiny.pl)
 • portalu agronowiny.pl
 • portalu historion.pl
 • tygodnika Nowiny Raciborskie
 • tygodnika Nowiny Wodzisławskie
 • bezpłatnego miesięcznika Nowiny Jastrzębskie
 • bezpłatnego miesięcznika Nowiny Żorskie
 • bezpłatnego miesięcznika Magazyn Rybnicki

Wydaje także książki poświęcone edukacji lokalnej i regionalnej. Od wielu lat konsekwentnie rozwija działania wynikające z przekonania o społecznej odpowiedzialności mediów, w tym szczególnie inicjatywy ukierunkowane na:

 • wspieranie szkolnictwa zawodowego i regionalnego rynku pracy (m.in. projekty „InspiratON – Czas na Zawodowców”, „praca.nowiny.pl”),
 • promowanie lokalnej tożsamości, patriotyzmu oraz Śląska jako dobrego miejsca dla życia (m.in. projekty „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „100 Autorytetów na 100-lecie Niepodległości”, „RowerON – Wsiadaj na koło będzie wesoło”),
 • promocję zrównoważonego rozwoju Śląska i postaw ekologicznych (m.in. projekt „Eko-Nowiny” realizowany we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach).

Misja

Nasze dziennikarstwo

Misją naszych mediów jest dostarczanie czytelnikom i użytkownikom obiektywnych, wiarygodnych, ciekawych informacji oraz angażujących treści publicystycznych i multimedialnych. Jednocześnie naszym celem jest budowaniu kontekstu – politycznego, społecznego, kulturowego dla informacji, które przekazujemy, aby ułatwiać zrozumienieopisywanych zagadnień i ich wpływ na życie naszych odbiorców. Traktujemy dziennikarstwo jako zawód służby publicznej, w której zawierają się role:

 • informacyjna,
 • opiniotwórcza,
 • edukacyjna,
 • kulturotwórcza,
 • kontrolna,
 • interwencyjna,
 • społeczna.

Nasz biznes

Uważamy, że pełną niezależność dziennikarską może zapewnić tylko niezależność ekonomiczna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby:

 • oddzielać nasze dziennikarstwo od działalności gospodarczej,
 • prowadzić nasz biznes w sposób etyczny i przejrzysty,
 • wykorzystując kreatywność naszego zespołu i synergię naszych mediów,
 • zdobywać wiedzę o potrzebach naszych klientów w celu dostarczenia im adekwatnych usług i produktów,
 • systematycznie budować wiarygodność naszej marki
 • orientować się na innowacyjność i wykorzystywanie nowych technologii.

Nasze wartości

Chcemy stać nie tylko na straży prawdy, ale również podstawowych wartości życia społeczno-politycznego, takich, jak:

 • uczciwość,
 • wolność,
 • pluralizm,
 • tolerancja,
 • sprawiedliwość,
 • przejrzystość,
 • jawność
 • przestrzeganie standardów życia publicznego.

Źródła informacji

Publikujemy wszystkie źródła naszych informacji. Są one jawne i publiczne. Anonimowość stosujemy w przypadku, gdy poprosi o nią bohater naszego materiału, myśląc o swoim bezpieczeństwie. Wykorzystujemy wyłącznie źródła, które są kompletne, wiarygodnie i sprawdzone.

Prywatność

Szanujemy prywatność naszych bohaterów oraz informatorów. Jednocześnie uznajemy, że osoby prywatne mają do niej większe prawo niż urzędnicy publiczni, osoby pełniące ważną funkcję polityczną czy społeczną.

Reprezentacja

Współpracownicy wydawnictwa czy wykonujący dla nas zlecenie – czynią to w sposób jawny, w pełni identyfikują się z Wydawnictwem Nowiny sp. z o.o. Zawsze ujawniamy się jako dziennikarze, reporterzy, fotografowie. Informujemy również rozmówców i bohaterów o celu naszej pracy.

Nieujawnienie nazwy oraz charakteru pracy mogłoby nastąpić tylko w sytuacji wyjątkowej, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez redaktora naczelnego.

Poprawność

Dbamy o staranny i poprawny język wypowiedzi. Błędy i pomyłki zawsze wymagają sprostowania. Za błąd, naruszenie wartości, etyki odpowiada zarówno autor, jaki i wydawca oraz dziennikarz.

Sceny śmierci, katastrof, konfliktów – pokazujemy bez epatowania i z oznaczeniem, że scena może być odebrana jako drastyczna.

Dziennikarz a konflikt

W relacjach z zamieszek, demonstracji przyjmujemy postawę neutralnego obserwatora. Nie oceniamy, ale pomagamy potrzebującym i rannym po obu stronach konfliktu.

Nie angażujemy się w działalność polityczną i partyjną. Nie łączymy pracy dziennikarskiej z funkcjami w administracji publicznej i w partiach politycznych.

Oznaczenia materiałów

Materiały redakcyjne są zawsze oddzielone od materiałów reklamowych i promocyjnych.