środa, 19 stycznia 2022

imieniny: Henryka, Mariusza, Erwina

RSS

Paweł Macha o zarzutach prezesa KS Stal Kuźnia Raciborska: Absurdalne

17.08.2016 13:00 | 0 komentarzy | web

- Zwracam uwagę na nierzetelność informacji przedstawionych przez Pana Mariusza Brześniowskiego w artykule „Szef ze stali. Mariusz Brześniowski” zamieszczonym na portalu internetowym Nowin Raciborskich w dniu 6 sierpnia 2016 roku - pisze burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha.

Paweł Macha o zarzutach prezesa KS Stal Kuźnia Raciborska: Absurdalne
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pomijając kwestie związane z działalnością władz stowarzyszenia KS Stal Kuźnia Raciborska oraz informacji dotyczących pracy z młodzieżą (tą kwestię rozwiążemy oddzielnie z władzami Klubu), chciałbym skupić się na sprostowaniu faktów dotyczących zarządzania obiektem, realizacji umów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz zasad finansowania stowarzyszenia z budżetu Gminy.

Właścicielem stadionu nie jest Urząd Miasta, jak stwierdza Pan Mariusz Brześniowski w udzielonym wywiadzie. Właścicielem stadionu jest Gmina Kuźnia Raciborska czyli wspólnota samorządowa, którą stanowią z mocy prawa wszyscy jej mieszkańcy. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Umowa o dofinansowanie remontu stadionu została zawarta pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim. W umowie przewidziano trzy miejsca pracy w łącznym wymiarze dwóch pełnych etatów. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że „dla trenera i gospodarza obiektu miały to być pełne etaty”. Na wniosek poprzednich władz klubu, ustalono zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu dla trenera, 3/4 etatu dla gospodarza obiektu i 1 etatu dla pracownika MOKSIR nadzorującego realizację projektu unijnego w okresie trwałości. Taki podział został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski a Gmina stworzyła założone we wniosku stanowiska pracy i zawarła stosowne umowy. Zarzuty „zniknięcia połowy etatu” oraz niedotrzymania warunków umowy z Urzędem Marszałkowskim uważam za absurdalne, tym bardziej, jeżeli pod uwagę weźmie się fakt, że Pan Brześniowski był konsultantem wniosku z ramienia klubu sportowego na etapie przygotowywania projektu unijnego kilka lat temu.

Wysokość nakładów poniesionych z budżetu Gminy w ostatnich latach na wsparcie funkcjonowania klubu jest imponująca – to ponad 2 miliony złotych na remont infrastruktury na stadionie, to przejęcie od Klubu konieczności finansowania częściowych etatów trzech osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu, to także coroczna dotacja przekazywana klubowi w wysokości ponad 50 tysięcy złotych. Pozostaje życzyć Klubowi KS Stal Kuźnia Raciborska aby ponoszone nakłady finansowe przyniosły efekt w postaci satysfakcjonującej pracy z młodzieżą i dobrych wyników sportowych, a nowemu Prezesowi Klubu sukcesów w pracy menadżerskiej oraz pedagogicznej.

Paweł Macha
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska


Zobacz również:

Ludzie:

Paweł Macha

Paweł Macha

Burmistrz Kuźni Raciborskiej.