Wtorek, 19 października 2021

imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

RSS

5 mln 992 tys. zł na sport w Rybnik w roku 2018. Czyli mniej niż w 2017

30.11.2017 08:56 | 0 komentarzy | pm

W przyszłym roku pieniędzy na sport w Rybnik będzie mniej niż w bieżącym. 

5 mln 992 tys. zł na sport w Rybnik w roku 2018. Czyli mniej niż w 2017
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Miasto ogłosiło konkurs na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę 5.992.000 zł. Oferty można składać do 11 grudnia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 22 stycznia 2018 r.

Celem publicznym z zakresu sportu, który Miasto Rybnik zamierza osiągnąć, jest: 1) poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych, 2) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 3) rozwój sportowy dzieci i młodzieży, 4) zwiększenie dostępności do różnorodnych form uprawiania sportu mieszkańcom Rybnika, 5) promocja sportu i aktywnego trybu życia.
Minimalny wkład finansowy klubu w realizację zadania to 25% całkowitych kosztów finansowych poniesionych na realizację zadania.

Dotacja może być przeznaczona na: 1) realizację programu szkolenia sportowego, 2) zakup lub wynajem sprzętu sportowego, 3) zakup odżywek i suplementów diety, 4) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach, w tym kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, opłat startowych, 5) pokrycie kosztów obsługi księgowej zadania, 6) pokrycie kosztów odnowy biologicznej i zabiegów rehabilitacyjnych zawodników i trenerów oraz obsługi medycznej, 7) pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych, 8) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 9) stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 10) pokrycie kosztów promocji zadania, 11) wynagrodzenie koordynatora zadania.

Podział środków proponuje specjalnie powołana komisja, która bierze pod uwagę rodzaj dyscypliny sportu w kontekście jej znaczenia dla rozwoju i pozycji miasta, zgodnie z poniższą hierarchią: a) żużel, miniżużel, b) piłka nożna mężczyzn, piłka nożna kobiet, siatkówka mężczyzn, koszykówka mężczyzn, judo, szermierka, lekkoatletyka, żeglarstwo, c) kolarstwo, siatkówka kobiet, koszykówka kobiet, boks oraz pozostałe sporty walki, d) pozostałe dyscypliny.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje prezydent Miasta, na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Od decyzji prezydenta nie przysługuje odwołanie.

Pieniądze z tego konkursu podzielone zostaną w oparciu o Ustawę o sporcie. W roku 2017 do klubów z tego tytułu wpłynęło ok. 6,7 mln zł.

Ogłoszony zostanie jeszcze konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku – na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W nim rozdysponowane zostanie ok. 400 tys. zł.